ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ

สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 08/07/2550
ปรับปรุงเวบเมื่อ 16/08/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 77หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (77)
 หมวกกันน็อค,เครื่องแต่งกาย,ของที่ระลึก,อื่นๆ
 อะไหล่ / ของแต่ง (ของใหม่)
 อะไหล่ / ของแต่ง (มือสอง)
 ปลอกแฮนด์แต่ง (มีทั้งหุน/นิ้ว) แบบสวยๆเพียบ
 แฮนด์แต่งหลายรูปแบบ หลากหลายแนว
 กระจกแต่ง สวยๆ งานโลหะ
 ไฟหน้า-ไฟท้าย-ไฟเลี้ยวแต่งหลากหลายรูปแบบ
 กระเป๋าข้างช๊อปเปอร์หลายรูปแบบ
 สร้างล้อโตแต่งSTEED
 งานตีขึ้นรูปเหล็ก ถังน้ำมัน/บังโคลน/ฝาข้าง/หัวไกด์
 ยางใหญ่ล้อโต/ยางหน้า-หลังใหม่-มือสอง
 แบตเตอรี่BigBikeหลากหลายขนาดจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจบทความ
พร้อมหน้าพร้อมตาสมาชิกชาวNORTHER LAMPANG ลมหนาวที่พัดมาจากทิศเหนือ (อ่าน 24053/ตอบ 0)

NORTHER LAMPANG THAILAND

"Winter Winds From The North"

ลมหนาวที่พัดมาจากทิศเหนือ

 

       

        การรวมตัวกันระหว่าง เพื่อน พี่ น้อง ที่รักในการขับขี่เป็นชีวิตจิตใจ เพื่อ สร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมส่วนรวม ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ พบเพื่อนใหม่ พัฒนา ท้องถิ่น ฯลฯ ตามกำลังและความสามารถที่เราจะทำได้ สร้างกิจกรรมงาน Bikes ดี ๆ เพื่อเพื่อน ๆ ได้มาเที่ยหาพวกเรา ชาว Norther MC. Lampang Thailand

        ความเป็น Bikers คือการที่ใครซักคนมีความชื่นชอบที่รักในการขับขี่รถมอร์ไซค์ไปในที่ต่าง ๆ ตามที่ใจอยากจะไป เพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่ใจต้องการ ซึ่งสิ่งนั้นก็จะไม่เหมือนกันกับความเป็น Bikers ของแต่ละคน บ้างก็ชอบที่ท่องเที่ยวไปในที่ ที่เป็นธรรมชาติ ละทิ้งสังคมอันวุ่นวายที่พบเจอมาเป็นประจำทุกวัน บ้างก็ชอบที่จะขับขี่ไปหาเพื่อนใหม่ สิ่งแปลกใหม่ ๆ เพื่อเป็นประสบการณ์ของชีวิต
        เมื่อมีเพื่อนมากขึ้นก็เกิดการรวมตัวกันในกลุ่มเพื่อนสนิท ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน และ ได้รู้จักนิสัยใจคอกันดีที่สุดแล้ว สร้างเป็น กลุ่ม หรือ ชมรม ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้ร่วมหลายร้อย กลุ่ม/ชมรม เกิดเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่นับวันยิ่งจะขยายตัวออกไปในวงกว้าง และ ได้มีการทำความรู้จักกันระหว่าง กลุ่ม/ชมรม

 

 

เหล่าสมาชิก ชาวนอร์ทเธอร์ ลำปาง

 

  No.01 ประธานกลุ่ม สุทธิรักษ์ เสนีวงศ์ณอยุธยา (มด) Tel.091-0688672 / 084-5042224

 No.02 วีรพันธ์ พราววิเชียร์ (เก่ง) Tel.089-8537585

 No.03 ดำรงณ์นาถ มีเอี่ยม (ไก่) Tel.083-0253489

 No.04 นพคุณ ไชยานนท์ (ป๊อป) Tel.086-7292135

 No.06 กฤษสราวุธ ศรีคำสุข (ต่อ) Tel.089-2635617

 No.09 วรณัฐ ศรีฟ้า (ณัฐ) Tel.083-9433930

 No.10 สุทิวัส บุญทะวงศ์ (เฟรท) Tel.080-3465910

 

-วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรม NORTHER LAMPANG THAILAND
1.เป็นการรวมกลุ่มเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม
2.มีใจรักรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ เพื่อการขับขี่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3.สร้างสรรค์แต่ในสิ่งที่ดีงาม ส่งเสริม ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และ มิตรภาพ ในหมู่คณะ และ สังคมโดยส่วนรวม
4.พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์ ในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ครับ

-กิจกรรมของชมรม
1.ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม
2.ให้ความร่วมมือ / สนับสนุน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
3.ขับขี่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4.มีการประชุมประจำเดือน/ประจำปี *(แล้วแต่การกำหนด วัน/เวลา/สถานที่)ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของสมาชิก กลุ่ม

 
1.มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
2.มีใจรักในการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด (ต้องสวมหมวกกันน๊อกทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์)
3.เคารพหลักประชาธิปไตย มติที่ประชุม หรือ เสียงส่วนใหญ่ ภายใต้หลักการและเหตุผล(ทุกคนมีสิทธิและเสียงเท่าเทียมกัน)

4.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด(ที่สังคมไม่ยอมรับ) และ สิ่งผิดกฎหมาย
6.มีความรับผิดชอบแก่ตนเองและผู้อื่น ตรงต่อเวลา รู้จักกาละเทสะ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่เพื่อนสมาชิกและผู้อื่น
7.ห้ามกระทำสิ่งใดใดก็ตามที่ทำให้เกิดผลเสีย หรือผลกระทบในทางลบ ต่อชมรม ฯทั้งทางตรง และ ทางอ้อม
8.เพื่อนสมาชิกต้องให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
9.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้ประธาน หรือ คณะกรรมการชมรมฯทราบทุกครั้ง

10.ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทในหมู่คณะ
11.รถทุกคันต้องทำ พ.ร.บ.
12.มีโอกาสร่วมประชุม พบปะสังสรรค์ อย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง และ ออกทริปใหญ่ ประจำปี
13.เก็บสะสมรายเดือนๆละ 100 บาท(สำหรับออกทริปใหญ่ประจำปี และ จัดทำของที่ระลึกต่างๆเป็นต้น)
14.เมื่อเกิดปัญหาหรือเหตุสุดวิสัยใดใดขึ้น หันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้หมดไป
15.สำหรับสมาชิกใหม่ ให้แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมกลุ่ม และ ใช้เวลาศึกษาซึ่งกันและกันอย่างน้อย 6 เดือน จึงได้รับอาร์มโลโก้ติดด้านหลังเสื้อ (ได้รับความเห็นชอบจากเพื่อนสมาชิกทุกคนหรือมีผู้รับรอง)
16.การรับสมาชิกใหม่(ได้รับอาร์มโลโก้ติดด้านหลังเสื้อ)
ต้องได้รับการเห็นชอบจากเสียงสมาชิกก่อตั้ง(ออริจินอล) พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา

17.ประชุม แก้ไข-ปรับปรุง-เพิ่มเติม ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ในการประชุมใหญ่ประจำปี

-การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
1.สมาชิกต้องลาออกด้วยตนเองและเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
2.สมาชิกประพฤติผิดตามระเบียบ ข้อบังคับ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเพื่อนสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มฯ
3.สมาชิกขาดการเข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีเหตุอันควร

*กลุ่ม NORTHER LAMPANG THAILAND
ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิก(ส่งคืนทุกอย่างที่แสดงถึงสถานะการเป็นสมาชิก) เมื่อพบว่า เพื่อนสมาชิกได้ทำการละเมิดระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของชมรม

กลุ่ม NORTHER-LAMPANG ขอฝากเนื้อ ฝากตัว กับเพื่อนพ้อง น้องพี่ ไบค์เกอร์ ชาวสองล้อ ทุกๆท่าน ทุกๆกลุ่ม ด้วยนะครับ
มีโอกาสแวะเวียนเดินทางผ่านมาทางลำปาง มีอะไรให้ทางกลุ่มรับใช้ ช่วยเหลือ เชิญ บอกได้เลยนะครับ


NORTHER-LAMPANG

www.northermc.com


 

 


บริการของร้านค้า
หน้าแรก
สินค้า
เกี่ยวกับเรา
บทความ
วิธีการชําระเงิน
ติดต่อเรา
แจ้งการชำระเงิน

สินค้า/บริการ แนะนํา...
ปลอกแฮนด์แต่ง ด้ามเว้า อลูมิเนียมชุบโครเมี่ยม
ราคา 1,400.00 บ.
ปลอกแฮนด์แต่ง ทรงบวม ป่องกลาง เซาะร่อง  อลูมิเนียม
ราคา 1,100.00 บ.
ปลอกแฮนด์แต่ง เซาะร่อง มียาง อลูมิเนียม
ราคา 1,100.00 บ.
กันลื่นเบรค หัวงัดคันเกียร์ มีเนียมชุบโครเมี่ยม (แต่ง)
ราคา 350.00 บ.
กระจกแต่งทรงครึ่งเสี้ยว มิเนียม ขาปรับองศา (เกรดA)
ราคา 1,200.00 บ.
ปลอกแฮนด์แต่ง ทรงกระสุน อลูมิเนียม ชุบโครเมี่ยม มีทั้งแฮนด์หุน / นิ้ว
ราคา 1,400.00 บ.
ปลอกแฮนด์แต่ง ลายไฟ อลูมิเนียมชุบโครเมี่ยม มีทั้งแฮนด์หุน บอส-แฟนท่อม / แฮนด์นิ้ว
ราคา 1,400.00 บ.
สายดิสเบรค ถักสแตนเลส(หุ้มสายยางใส) หัวสแตนเลสแท้ มีทุกความยาว
ไฟเลี้ยวแต่ง เหล็กชุบฯใส่ได้ทุกรุ่น
ราคา 600.00 บ.
ฝาครอบคาบูฯ สตีดSteed
ราคา 250.00 บ.
กรองน้ำมันเครื่องญี่ปุ่นแท้8รู
ราคา 190.00 บ.
กรองน้ำมันเครื่องแดร็กสตาร์400
ราคา 180.00 บ.
เบาะสปริงหนังแท้ทั้งแบบแกะและไม่แกะลาย(รุ่นหนังหนา โครงเหล็กหนาแข็งแรง)ใส่ได้ทุกรุ่นครับ
ราคา 3,300.00 บ.
แผงคอแต่ง ถ่าง - เบน ช๊อปเปอร์ มีทั้งของใหม่-มือสอง บอส,แฟนท่อม,สตีด,แดร็กสตาร์,วัลแคน ฯลฯ
แล้วแต่รูปแบบครับ
ไฟหน้า กระสุน / เอเลี่ยน (งานไทย) หลายขนาด-รูปแบบ มีทั้งของใหม่ครับ
หลากหลายราคา
ยางหน้า-หลังใหม่ สตีด และ ยางขนาดต่างๆ (ลองโทรสอบถามได้ครับ)
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
ยางใหญ่ล้อโต 200-15/ 200-16/ 200-17/ 260-18 / 310-18 / 360-18 (ยางใหม่)ครับ
หลากหลายขนาดโทรสอบถามได้ครับ
กรองเปลือยสแตนเลสแท้ทั้งลูก งานสวย /ปากแตร3-5นิ้ว ใส่ช๊อปเปอร์/SR/GB ฯลฯ ครับ
ราคา 450.00 บ.
ไฟท้าย ทรงเรียว ตาแมว ไฟ Led+พร้อมแผ่นป้ายทะเบียน
ราคา 1,800.00 บ.
พักเท้าแต่ง - มีพักส้น ใส่ บอส,แฟนท่อม,สตีด,วัลแคน ฯลฯ (ตรงรุ่น)
ราคา 1,200.00 บ.
กระจกแต่งทรงไข่ - กลม - เหลี่ยม ขาเลื่อน เหล็กชุบโครเมี่ยม ราคาต่อคู่ 450-
ราคา 450.00 บ.
ซิลโช๊ค(ซิลน้ำมัน),ซิลกันฝุ่น โช๊คหน้าBig Bike หลายรุ่น (ตรงรุ่นครับ)
ราคา 300.00 บ.
ไฟท้ายแต่ง  ตาแมว ชุบโครมเมี่ยม(ของใหม่)
ราคา 1,000.00 บ.
ไฟท้ายแต่ง ทอมสโตน +ฝากะโหลก โลหะ ชุบโครมเมี่ยม ใส่กับบังโคลน ทรงคลาสสิก ได้ทุกรุ่นครับ
ราคา 1,500.00 บ.
ยาง MH 90-21 ลายทางเรียบ ขอบ 21
2,200(รวมค่าส่งทั่วปรเทศ)
ไฟท้ายแต่ง โลหะ ชุบโครมเมี่ยม ทรง นาซี แปลงใส่ได้ทุกรุ่นครับ
ราคา 1,100.00 บ.
กระจกแต่งทรงครึ่งเสี้ยว มิเนียม ขาร่อง (เกรดA)
ราคา 1,200.00 บ.
กระจกแต่งทรง เหลี่ยมคางหมู - กลม มิเนียม ขาปรับองศา(เกรดA)
ราคา 1,200.00 บ.
กระจกแต่งทรงเหลี่ยม - ทรงกลม - ครึ่งเสี้ยว ล๊อคแฮนด์ มิเนียม(เกรดA)
ราคา 1,200.00 บ.
แก๊ปไฟหน้า แก๊ปไฟเลี้ยว สแตนเลสแท้(ใส่ได้ทุกรุ่นครับ)
ราคา 150.00 บ.
แฮนด์ แต่ง ชุบโครเมี่ยม หลากหลายรูปแบบ มีทั้งแฮนด์หุน/นิ้ว
ราคา 650.00 บ.
กระเป๋าข้าง ช๊อปเปอร์ ทรงสวย คงรูป ใบเล็ก - กลาง ครบชุดซ้าย-ขวา  ครับ
ราคา 1,800.00 บ.
กระเป๋าข้าง ช๊อปเปอร์ ทรงสวย ใบใหญ่ จัมโบ้ / ใบกลาง  ซ้าย-ขวา ครบชุด ครับ
ราคา 2,800.00 บ.
ไฟหน้า กระสุน ของนอกแท้ งานสวย เนี๊ยบ สำหรับแนวแต่ง สไตล์จิ๊กโก๋ ของใหม่
1800 Up
สายไมล์ Honda Steed 400 -600 , ฮอนด้า สตีด 400-600 (ของใหม่) ครับ
ราคา 300.00 บ.
กระจกแต่งมิเนียม ทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว แบบ2 ขาปรับองศา เฉียง สูงต่ำได้อิสระ (เกรดA)
ราคา 1,200.00 บ.
ฝาครอบสวิงอาร์ม ฮอนด้า สตีด (Steed) งานสวยมาก
ราคา 1,600.00 บ.
ฝาถังน้ำมันแต่ง (ทรงหนาม)
ราคา 950.00 บ.
ครอบแคร้ง ฮาร์เลย์ ใส่ ฮอนด้า สตีด (Steed)
ราคา 3,300.00 บ.
โซ่ทอง โอริง DID ญี่ปุ่นแท้ 120 ข้อ มีเบอร์ 428 / 520 / 525 ครับ
ราคา 1,700.00 บ.
ไมล์แต่ง ดวงเล็ก มีไฟ/ไม่มีไฟ บอก ในตัว ไฟเกียร์ว่าง ไฟสูง ไฟเลี้ยว ของใหม่  (ใส่ได้ทุกรุ่นครับ)
ราคา 1,100.00 บ.
แฮนด์แต่งสแตนเลส แฮนด์ฉาก,แฮนด์ฉากสูง,แฮนด์Z,หลากหลายรูปแบบ แนวๆ โอสคู Old School
ราคา 1,000.00 บ.
กระเป๋าข้าง ช๊อปเปอร์,คลาสสิคหรือโอสคลู Old Schoolทรงสวย คงรูป แบบบาง ครบชุดซ้าย-ขวา ครับ
ราคา 1,500.00 บ.
โช๊คอัพหลังเดิม สตีด (Steed400,600) มือสองสภาพสวยมาก ครับ
หลากหลาย ราคากันเอง
ขาย หมวกกันน็อคแนวๆ ราคาไทยๆ มีมาตรฐาน มอก.ถูกต้อง ได้มาตรฐาน พร้อมส่งทั่วประเทศครับ
ราคา 1,500.00 บ.
เบาะสปริง อานม้า ครบชุดพร้อมขา และ สปริง ของนอกของใหม่
ราคา 0.00 บ.
 


© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.